زیربخش ها

آشنایی با فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخت‌افزار، نرم‌افزار

آشنایی با تعریف رایانه‌

آشنایی با انواع رایانه از قبیل: ابر رایانه‌1، رایانه بزرگ2، کارساز3

آشنایی با رایانه شخصی4 از قبیل: رومیزی5، لپ‌تاپ6، نوت‌بوک7

آشنایی با رایانه شبکه‌ای8 از قبیل: نت‌تاپ9، نت‌بوک10

آشنایی با ابزارهای لمسی11 از قبیل: تبلت12، فبلت13، تلفن هوشمند14

آشنایی با تفاوت میان رایانه‌ها از نظر قدرت و سرعت پردازش

1Super Computer

2Mainframe

3MidRange-Computer / Server

4Personal Computer (PC)

5Desktop

6Laptop

7Notebook

8Network Computer (NC)

9NetBox / Nettop

10Netbook

11PDA/Touch Devices

12Tablet

13Phablet

14Smart Phone

 

زبان‌ها