زیربخش ها

آشنایی با دوره، تعریف ارائه‌مطالب

آشنایی با مفهوم اسلاید و عناصر

آشنایی با ویژگی‌ها و کاربرد نرم‌افزار Impress

توانایی اجرا و بستن نرم‌افزار

آشنایی با پنجره اصلی

آشنایی با بخش‌های اصلی نرم‌افزار

توانایی نمایش یا عدم‌نمایش بخش‌های نرم‌افزار

توانایی مدیریت کلیدهای میانبر

 

توانایی ایجاد سند خالی

توانایی ایجاد سند جدید بر اساس یک الگو

توانایی باز کردن سند

توانایی حرکت بین چند سند

توانایی بستن سند

 

آشنایی با نماهای مختلف

توانایی نمایش اسلاید

تسلط بر پانل دیدبان

تسلط بر نقشه اسلایدها

تسلط بر ابزار بزرگنمایی

 

توانایی نگارش زنی سند

توانایی ذخیره، ذخیره با نام و ذخیره یک کپی از سند

توانایی ذخیره کردن یک سند به قالب‌های مختلف

توانایی ذخیره‌سازی خودکار سند

آشنایی با تنظیمات ذخیره‌سازی

 

زبان‌ها