زیربخش ها

آشنایی با گذرواژه‌ها و روش ایجاد گذرواژه های امن و همچنین بررسی چالش‌های مربوط به گذرواژه

یادگیری نحوه مدیریت نام‌های کاربری و گذرواژه‌ها با کمک نرم‌افزار‌های موجود در این زمینه و کار با Walletها

آشنایی با رمزنگاری اطلاعات و کار با نرم‌افزار Truecrypt همچنین یادگیری رمزنگاری دیسک فیزیکی و مجازی

زبان‌ها