زیربخش ها

آشنایی با دوره، تعریف واژه‌پرداز، مفهوم کلمه و واژه، محصولات یک واژه‌پرداز

توانایی با روش اجرا و بستن نرم‌افزار

آشنایی با پنجره اصلی

آشنایی با بخش‌های اصلی نرم‌افزار

توانایی نمایش یا عدم‌نمایش بخش‌های نرم‌افزار

توانایی انجام تنظیمات مربوط به زبان

توانایی تعریف واحد اندازه‌گیری

توانایی تعریف قلم پیش‌فرض

توانایی تنظیم نحوه نمایش اعداد

توانایی آشکار و پنهان کردن خط‌کش

آشنایی با علامت‌های آن

توانایی استفاده از دکمه‌های خط‌کش

 

آشنایی با روش‌های نمایش سند

تسلط کار با پانل دیدبان

آشنایی با نقشه سند

تسلط کار با ابزار بزرگنمایی

 

توانایی ایجاد سند خالی

توانایی ایجاد سند جدید بر اساس یک الگو

توانایی ذخیره کردن سند

توانایی ذخیره کردن یک سند به فرمت‌های مختلف

توانایی ذخیره‌سازی خودکار سند

توانایی باز کردن سند

توانایی لغو و بازبینی تغییرات

توانایی بستن سند

توانایی مدیریت کلیدهای میانبر

 

زبان‌ها