09 ژوئیه 16
برای هر مهارت بنری با عناصر مهم آن مهارت جهت نمایش در بخش‌های مختلف وبگاه و تبلیغ در شبکه‌های مجازی توسط تیم هنری بنیاد طراحی شد....
07 ژوئن 16
برای راهنمایی بیشتر کاربران مدل مفهومی وبگاه بنیاد غیرانتفاعی آموزش کار با نرم‌افزارهای آزاد طراحی و در اختیار سازمان قرار گرفت....
14 می 16
با توچه به اهمیت نشان بنیاد تیم هنری بنیاد ضمن طراحی نشان بنیاد به بهترین شکل، راهنمـاي استفاده از نشان بنیاد غیرانتفاعی آموزش کار با نرم‌افزارهای آزاد را نیز آماده نمودند....
04 می 16
پس از بررسی‌های انجام شده با تیم گرافیک بنیاد طرح جدید وبگاه اردیبهشت ۹۵ رونمایی شد و در خرداد ۹۵ توسط تیم فنی این طرح بر روی وبگاه بنیاد پیاده‌سازی شد....
20 فوریه 16
تیم FCDL به صورت آزمایشی در فصل زمستان ۹۴ اولین دوره آزمایشی آموزش FCDL را برگزار نمود. ...
10 ژانویه 16
تیم FCDL در فصل گذشته بیش از ۱۶۰ نشست هم اندیشی برگزار و در این نشست‌ها مسئول هر مهارت سرفصل درسی خود را ارائه و سایرین نظرات خود را اعلام نمودند. ...

زبان‌ها