شعبه ۱:سازمان فناوری اطلاعات ایران
آدرس:تهران -خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - ورودی 22 - ساختمان مرکزی
شماره تماس:۰۰۰۰۰ ۸۴۱۶ ۲۱ ۹۸ +
http://www.itc.ir
شعبه ۲:شرکت دانش بنیان سافا
آدرس:یـزد، بلوار امام جعفر صادق (ع)، کوچه هفتم، مجتمع اداری زنبق، طبقه دوم، واحد ۶
شماره تماس:۳۶۲۸۵۷۴۷ ۳۵ ۹۸+
www.saafaa.ir

زبان‌ها